BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Институциите докладваха на областния управител за готовността за действиe при зимна обстановка

dsc_0109
Областният управител Ирена Соколова свика заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия. В него участие взеха и временно изпълняващите длъжността кметове на шестте общини в региона.

Всяко едно от представените ведомства докладва етапа на подготовката си за зимния сезон 2019 – 2020 г. и взетите превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите за населението. Заседанието е и във връзка със Заповед №Р-130/16.10.2019 г. на Министър-председателя за подготовката на страната за предстоящия сезон.

Директорът на Областно пътно управление Петър Басмаджиев, уведоми че за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа и участъкът от автомагистрала „Струма” на територията на региона, има сключени договори за извършване на снегопочистване. В момента се проверяват пътноподдържащите фирми за наличие на техника и инертни материали. От началото на следващия месец ще се въведе дежурство. Областно пътно управление поддържа 574 км., от които 39 км. автомагистрала и 535 км. – I-ви, II-ри иIII-ти клас пътища. За поддържането на всички тях са определени 9 опорни пункта, където са позиционирани техника и инертни материали. Републиканската пътна мрежа ще бъде почиствана от фирма ДЗЗД ЗМБГ КОНСТРАКШЪН, която разполага със 700 т сол и 2400 т фракция. Автомагистрала „Струма” ще се поддържа от „Автомагистрали” ЕАД с налично количество инертни материали, съответно 2500 т сол и 5 т химия.

Всички общински администрации докладваха, че са сключени договори за зимно поддържане на общинската и уличната пътна мрежа в населените места. Подсигурена е техника и материали, с които ще се третира пътната настилка при снеговалеж, както следва:

Община Перник –Четвъртокласнапътна мрежа, разделена на три района:

– I район ще се обслужва от фирма „Инфракорект строй” ЕООД, разполагаща до момента с 30 т сол и 200 т пясък;

– II район ще се обслужва от фирма „ДЛВ” ЕООД, разполагаща до момента с 400 т пясък и 200 т сол;

– III район ще се обслужва от фирма „АБС Инженеринг” ЕООД, разполагаща до момента с 300 т пясък и 30 т сол;

Община Радомир ще се поддържа от фирмите, както следва:

– “ВИВА – Метал” ЕООД ще поддържа градската част и разполага до момента с 300 т пясък и 250 т сол.

– Четвъртокласната общинска пътна мрежа ще се поддържа от фирма “Инфакорект строй” ЕООД, която разполага с 100 т пясък и около 30 т сол.

Община Брезник ще се поддържа от фирмите, както следва:

– Градската част ще се почиства със средства и техника на самата община. Тя разполага до момента с 50 т пясък и сол /фракция/.

– Четвъртокласната общинска пътна мрежа ще се поддържа от фирма “Нивел Строй” ЕООД, която разполага със 100 т пясък и сол /фракция/.

Община Земен ще се поддържа от фирмите, както следва:

– “НИК Индъстри” ООД ще поддържа градската част и разполага до момента с 100 т пясък и 25 т луга, която ще бъде доставена.

– Четвъртокласната общинска пътна мрежа ще се поддържа от фирма “Давест ЛТД” ЕООД, която разполага с 30 т пясък и 0,5 т луга.

Община Ковачевцище се поддържа от общинската фирма “Ковачевци 2016” ЕООД. Тя разполага на склад с 42 т солни разтвори.

Община Трън ще се поддържа от фирма “Румасия 2005” ЕООД. Тя разполага на склад с 200 т пясък и 15 т сол.

Осигурено е отоплението на общинските училища, детски градини и здравни заведения. Създадена е организация за осигуряване на стоки от първа необходимост, най-вече в отдалечени и труднодостъпни селища. Актуализирани са съставите на общинските щабове за координиране на спасителни и неотложни-възстановителни работи при зимни условия.

Предсетавителят на ОДМВР – Перник комисар Васил Василев информира, че ще бъдат засилени проверките за готовността на превозните средства за движение при зимни условия. Изготвени са планове за зимно поддържане на автомагистрала„Струма” за участъка на територията на областта, както и на републиканската и общинските улични мрежи. Снегопочистващите фирми са организирали 24-часово дежурство в девет опорни пункта, което ще започне от 1 ноември 2019 г.

Росен Марков – Началник на сектор от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, докладва за пълната готовност на служителите й за подпомагане на общините при възникнала необходимост. Работи се по предварително изготвен план за защита при бедствия в частта му за снегонавяване и обледяване. Териториалната дирекция разполага с необходимата техника и екипи, които извършват денонощно дежурство.

Подполковник Димитър Матев от Военно окръжие – Перник изрази своята готовност структурата му да окаже помощ при необходимост от поискване на високопроходима техника и личен състав от Военния център – София.

Представителят на Регионална здравна инспекция д-р Стела Димитрова, уведоми областния управител, че са изготвени списъци на болните от областта, нуждаещи се от хемодиализа, като информацията е предадена на кметовете на общините и отговорните институции.

От Регионалния център за спешна медицинска помощ увериха, че медицинските екипи и автомобили са в готовност за оказване на помощ при усложнена зимна обстановка.

Директорът на Областния съвет на БЧК Перник Наталия Минева, уточни, че разполагат с актуализиран План за защита при бедствия и склад с топли дрехи, одеала, храни и стоки от първа необходимост при оказване помощ на бедстващи хора.

Представителят на ВиК дружеството Йоан Калчев уведоми за готовността за нормална работа на съоръженията в зимни условия. В дружеството са изпълнени мероприятия относно техническото и експлоатационното състояние на язовир “Студена”. До 4 ноември 2019 г. предстои сключването на договори с две фирми, които ще извършват дейности по снегопочистване на довеждащите пътища до хидротехническите съоръжения на фирмата. На 24 октомври 2019 г. е приключило почистването и зазимяването на Витошките водохващания, намиращи се на територията на Природен парк “Витоша”.

Габриела Стоева от РУО – Перник предостави информация, че учебните им заведения са осигурени с отопление, транспорт на учениците и медицинско осигуряване.

Инж. Петър Нецов, заяви че “ЧЕЗ Разпределение” България АД е извършил есенно-зимна подготовка на съоръженията си на територията на област Перник. Те са приведени за работи при зимни условия. Оборудвани са всички аварийни екипи с инструменти и материали за отстраняване на аварии. При национални празници и прогнози за усложнена метеорологична обстановка, тези екипи се удвояват.

От представената информация от кметовете на Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци, както и от членовете на Областния щаб, стана ясно, че са взети всички необходими мерки според техните правомощия и ресурси за реакция при зимни условия. Относно подготовката за предстоящия сезон, областният управител Ирена Соколова изиска докладите им, които ще бъде обобщени и изпратени в Дирекция “Анализ и политики” към МВР.

Източник: PernikToday

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!