BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Информация относно проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Целеви групи по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности”

Приемът на заявления е отворен. Процедурата за подбор на потребители се състои в обобщаване на подадените заявления и изпращането на списък с кандидатите в Дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на принадлежността им към целевите групи. Междувременно на потребителите, които вече получават топъл обяд се предоставят съпътстващи мерки, които се състоят в предоставяне на консултации през целия период на договора, които ще бъдат съобразени с конкретни потребности на лицата от целевата група и се състоят основно във:

  • възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
  • ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др.
  • други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията продължителната социална изолация.

Брой лица: 120

Бюджет на проекта: 129 016,80 лв.

Срок на договора за БФП: 30.06.2022г.     

Проекта се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., ОП Храни и/или основно материално подпомагане, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.                                      

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!