BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

На извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Перник бе приет проектобюджетът за 2020 г.

dsc_0091
На извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Перник бе приет проектобюджетът за 2020 г. Форумът, председателстван от областния управител Ирена Соколова, се проведе при необходимия кворум с участието на кметовете на Перник, Ковачевци и Земен. Това са общините получили пълномощия от Общинските съвети за участие.

В дневния ред, състоящ се от една точка, беше разгледан и приет препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. в размер на 22 085,00 лв., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК).

„Проектът за бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2020 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основната му цел е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

dsc_0106

През 2020 година предстои ВиК- операторът да реализира една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП ”Околна среда 2014-2020 г”. С нея се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа. Тази приоритетна задача за ВиК-оператора поставя приоритети и пред Асоциацията по ВиК – Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения договор и по отношение на приемане поетапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция”, заяви областният управител и председател на Асоциацията по ВиК.

Общият размер на приходите в проекта за бюджет на Асоциацията за 2020 година е в размер на 63 100,00 лв., формирани както следва: вноска на държавата на стойност – 22 085,00 лв., вноски на общините – общо 41 015,00 лв.

Вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноска на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание, а именно: Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноска в размер на 29 852,61 лв.; Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноска в размер на 6 417,27 лв.; Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноска в размер на 2 132,78 лв.; Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноска в размер на 1 274,62 лв.; Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноска в размер на 845,54 лв.; Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноска в размер на 492,18 лв.

На заседанието общините поставиха въпроси за това каква е възможността за кандидатстването с проекти, свързани с изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа и системи.

Източник: PernikToday

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!