BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“ бе проведена по проект

English

 

 

 

 

Община Перник в качеството си на бенефициент по проект BGLD-3.002-0010-C01 ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г., проведе днес

обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“,

която се състоя в Обучителния център по проекта, който се намира в кв. „Твърди ливади“.
Дискусията бе открита от зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев, който сподели, че наред с всички добри неща които се случват в града ни, общината трябва да обърне нужното внимание и към темата с приобщаването на маргинализираните групи към социума.
По време на събитието Вергиния Иванова – ръководител на проекта и Юлия Андонова – координатор на проекта и директор “Развитие и комуникации” във фондация П.У.Л.С, представиха заложените за изпълнение цели и дейности.

Основната цел на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.

Бе представен и напредъкът по проекта, като бяха разгледани конкретни реализирани дейности:
✅ Помещението, в което се състоя дискусията предстои да бъде оборудвано и ще бъде обособено като събитиен и обучителен център. Центърът се намира в кв. „Твърди ливади“, ул. „Стримон“ при бл. №55
✅ Към момента текат довършителни дейности по Център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, който се намира в кв. „Мошино“ на ул. „Младен Стоянов“. В центъра ще работи мултидисциплинарен екип, който ще предоставя безплатни интегрирани социално-здравни услуги – психологическо и юридическо консултирани, социално посредничество, медицински прегледи, подкрепа за трудова заетост и качествено образование, изграждане на капацитет и създаване и на устойчив координационен механизъм за сътрудничество и други.
✅ В рамките на проекта се изгражда и нова детска площадка между ул. „Черковна“, ул. „Градище“ и ул. „Дъга“.
Всички инфраструктурни проекти са в различни зони на град Перник, населявани от целевата общност.
❤ Преди няколко месеца по проекта бе поставен и първия автоматичен външен дефибрилатор на партера в сградата на Община Перник. Целта на дейността е при евентуален инцидент да могат да се предприемат бързи действия, чрез които може да се предотврати трагедия. По този начин посетителите, заедно с помощта на специално обучен персонал ще могат да реагират своевременно при възникнал сърдечен арест. По проекта предстои да бъдат поставени още две устройства на различни точки в града.
Вече е закупен и мобилният медицински кабинет за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността. Той ще позволи извършването на мобилни прегледи от различни здравни специалисти в целевите общности, както и скрининга за обществено-значими заболявания, включително тестване за ХИВ/СПИН, диабет, туберкулоза и др.

По време на срещата бяха обсъдени и успехите и предизвикателствата пред предоставянето на интегрирани социално-здрави услуги в общността, добрите практики пред закрилата на децата, патронажната грижа в Община Перник, ролята на здравните специалисти и други. В дискусията участие взеха представители на екипа по управление на проекта, община Перник, фондацията партньор на проекта – фондация П.У.Л.С., Дирекция „Бюро по труда“ – Перник, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, ОДМВР – Перник, граждани и други.


Тази покана е създадена в изпълнение на Проект BGLD-BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази покана отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

https://www.eeagrants.bg/

The post Обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“ бе проведена по проект first appeared on Община Перник. Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!