BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общностна кампания и социални консултации в жк „Тева“

English

 През изминалата седмица екип на ХЪБ за социални-здравни услуги – Перник проведе общностна кампания в района на новоизградените социални общински жилища в жк „Тева“. По време на събитието повече от 20 души получиха социална консултация и тестове за ХИВ, ТБ, измерване на кръвно налягане, кръвна захар и други в мобилния медицински кабинет по проекта.
Сред резултатите от проведените тестове прави впечатление високото кръвно налягане. При индикации тестваните лица бяха насочвани за преглед при лекар, а екипът на терен ще проследява и подкрепя те да отидат и следват препоръките на лекарите.
По време на кампанията бе предоставена и информация за центровете и услугите, които екипа на проекта предоставя, както и информационни материали в областта на сексуално преносимите инфекции, позитивно родителстване, домашно насилие и трафик на хора. Екипът на проекта проведе занимателни творчески ателиета с най-малките докато родители бяха консултирани.
Всички присъстващи бяха изключително мотивирани за участие в кампанията и оцениха положително грижата за тяхната здраве.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Тази покана е създадена в изпълнение на Проект BGLD-BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази покана отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

https://www.eeagrants.bg/

The post Общностна кампания и социални консултации в жк „Тева“ first appeared on Община Перник. Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!