BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Покана за откриване на обект и заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Община Перник посреща жителите и гостите на града с мащабна и значима за бъдещето придобивка – нов градски транспорт.

На 6-ти януари 2023 г. чрез официална церемония „Откриване на обект“ ще бъде финализиран Проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Реализираният проект постига устойчива транспортна система за град Перник, която включва:

  • Система за контрол на обществения градски транспорт;
  • Информационни електронни табла на спирките;
  • Електронна система за таксуване;
  • Доставка на нов подвижен състав – 13 бр. автобуси на компресиран природен газ;
  • Изграждане на газозарядна станция и ремонт на депо за подвижния състав.

Общата стойност на Проекта е 10 216 495 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Публикация

The post Покана за откриване на обект и заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ first appeared on Община Перник. Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!