BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Покана за състав на ОИК

О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015
2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

 

Изх.№ 23/СЛУ-4816-4/15.08.2023 г.

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА:

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“

ПП „Възраждане“

ПП „Движение за права и свободи”

Коалиция „БСП за България”

ПП „Има такъв народ“

 

П О К А Н А

 

            ОТНОСНО: Провеждане на консултации за квотно разпределение за състав на ОИК на територията на община Перник, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.75 ал.1 от ИК и съгласно Решение №1962-МИ/04.08.2023 г. на ЦИК

ВИ КАНЯ

на 18.08.2023 г. /петък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общинската  администрация, за  участие  в консултации по определяне  състав на Общинска избирателна комисия.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

 

Прилагам:

Решение № 1962-МИ/04.08.2023 г. на ЦИК

 

С уважение,

КМЕТ: /п/

/СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ/

 

Поканата е публикувана на сайта на община Перник www.pernik.bg и е окачена на информационното табло в сградата на общината на пл.“Св. Иван Рилски“ № 1 А.

The post Покана за състав на ОИК first appeared on Община Перник. Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!