BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Продължават ремонтните дейности по двата обекта, в които предстои да бъдат прилагани интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности на територията на Община Перник

English

Продължават ремонтните дейности по двата обекта, в които предстои да бъдат прилагани интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности на територията на Община Перник.

Дейностите са част от проект: BGLD-3.002.-0010-C01 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хора, живеещи в маргинализирани общности“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по който Община Перник е бенефициент. Чрез ремонт на помещенията и създаване на предпоставки за мобилно предоставяне на здравни и социални услуги на най-уязвимите представители на малцинствата ще се разширят възможностите за предлагане на комплексни здравни, социални, образователни и дейности за повишаване на трудовата заетост на целевите групи. За постигането на заложените цели в момента се извършват:

1. Ремонт на помещение в гр. Перник, кв. Твърди ливади, с обща площ 198 кв. м – в квартал Твърди ливади се планира обособяване на зала за различни събития и дейности с прилежащи санитарен възел и достъп за хора със специални нужди. Предвижда се закупуване на необходимото оборудване и обзавеждане за реализиране на широк набор от дейности. Помещението ще има всички предпоставки за разделяне на кътове за работа по групи, както и за провеждане на по-масови дейности. За целта се предвижда изграждането на малък подиум тип сцена.
2. Ремонт на помещения в сграда в гр. Перник, кв. Мошино, ул. Младен Стоянов, с обща площ 568 кв. м, включваща:
– Голяма дневна/обща стая с кътове за игри, творчество, компютри;
– Малък административен кабинет за екипа от експерти;
– Два броя консултативни кабинети (Единият кабинет ще бъде специално оборудван за деца – детски терапевтичен кабинет.);
– Малка зала за семейни и групови консултации за до 14 души;
– Кухненски бокс;
– Санитарен възел – 2 бр.;
– Складово помещение.
Съгласно изготвената количествено-стойностна сметка за обект: “Твърди ливади”, бл. 55, ет.0 с идентификатор 55871.506.39.2.22, гр. Перник се предвиждат разходи за ремонтни дейности, включващи:
– Демонтаж и строителни отпадъци
– Ремонт на фасада
– Ремонтни дейности на интериор
– Двор
– Електрическа инсталация
– Инсталация СКС
– ВИК
– ОВК
Съгласно изготвената количествено-стойностна сметка за обект: “Младен Стоянов”, бл. 7, ет.1 , гр. Перник се предвиждат разходи за :
– Демонтаж и строителни отпадъци
– Ремонт на фасада
– Ремонтни дейности на интериор
– Двор
– Електрическа инсталация
– Инсталация СКС
– ВИК
– ОВК
Функционирането на двете сгради ще бъде обезпечено със закупуването на съобразено с дейностите и нуждите на целевите групи обзавеждане и оборудване.

Този документ е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

https://www.eeagrants.bg/

The post Продължават ремонтните дейности по двата обекта, в които предстои да бъдат прилагани интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности на територията на Община Перник first appeared on Община Перник. Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!